Lưu trữ thẻ: đầu gối

Đứt dây chằng chéo đầu gối có nguy hiểm không?

Gặp chấn thương dẫn đến đứt dây chằng chéo đầu gối nhưng vẫn đi lại