Lưu trữ thẻ: gai cột sống

Cách chẩn đoán và điều trị gai cột sống L4-L5 (3mm)

Gai thoái hóa đốt l4 l5 là một trong những vấn đề về sức khỏe