Lưu trữ thẻ: Viêm bao gân cổ tay

 Triệu chứng viêm bao gân cổ tay thường gặp không nên bỏ qua!

Viêm bao gân cổ tay là tình trạng viêm những mô mềm xung quanh cổ